<p>Afbeelding: Collectie Leo van der Linde</p>

Afbeelding: Collectie Leo van der Linde

Oplossing zoekplaatje

AALTEN - Het zoekplaatje was een ruim honderd jaar oude ansichtkaart van de Gemeenteschool Aalten, beter bekend als de Openbare Lagere School Aalten.

We kregen een aantal interessante reacties. Eén reactie kwam van een ruim tachtigjarige heer, die in de oorlogsjaren leerling was op de Wilhelminaschool Aalten. Deze school was in de oorlogsjaren niet volledig beschikbaar voor het onderwijs. In de openbare school stonden een aantal lokalen leeg, dus kregen de kinderen daar les. Hij vertelt: "ik herinner me nog meester Klaus, in die tijd noemde je een leerkracht nog niet bij zijn voornaam. In het speelkwartier deed hij sportief mee met allerlei renspelletjes op het schoolplein. Dit plein was er uitermate geschikt voor, met name het slalommen tussen de talrijke bomen. Die bomen waren in de oorlogsjaren een flink stuk groter dan op de foto uit circa 1910. Bij het rennen waren we vlotter en behendiger dan de meester. Op een gegeven moment had hij één van de bomen niet goed opgemerkt en knalde er hard met zijn hoofd tegenaan. Meester was behoorlijke duizelig van die knal, het was echter een sportieve meester."

Henk ter Maat: "Een mooie foto van de openbare lagere school. In het rechter gedeelte op de voorgrond ben ik een jaar lang schoolgegaan, ik zat in de derde klas van de lagere school. Het gedeelte grensde aan de Herenstraat met een eigen ingang en schoolplein. Ik zat op de Wilhelminaschool maar vanwege ruimtegebrek hadden we via de gemeente een lokaal in de openbare school. Aan de overkant van de ingang aan de Herenstraat, woonde een gezin met een hond, een dobermannpincher. Die liep vrij rond en was bepaald niet de braafste, want hij droeg een muilkorf. Jaren later ben ik er naar de Handelsavondschool gegaan die ook in de school gehuisvest was met ingang aan de Peperstraat. Het hoofd van deze school was de heer Siebrands en tevens directeur van de HAS, een mooie tijd. Nog weer later kwam ik er jaarlijks om de maten en gewichten te laten ijken. We hadden een kolenhandel. De losse kolen moesten voor aflevering in de maat (mud) gemeten of in de bascule gewogen worden met geijkte materialen. Daarvoor hadden de ijkmeesters via gemeente de beschikking over het lokaal waarin ik het derde lagere schooljaar heb doorgebracht. Goede herinneringen."

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden