Lezers schrijven | Ontwerp Uitnodigingskader zon en wind

Open brief

Geachte dames en heren,

In deze open brief richt ik me tot u allen om een beroep op u te doen.

Zoals u weet ligt er op dit moment een zeer belangrijk ontwerp Uitnodigingskader zon en wind ter informatie voor. Hierin wordt belicht hoe de gemeente Aalten in 2030 energie neutraal denkt te zijn. Zeer belangrijk onderwerp, dat vraagt om veel aandacht.

Een belangrijk punt hierin is de eventuele komst van vijf windturbines met een ashoogte van 180 meter en een totale hoogte van minimaal 250 meter. Ook wordt reeds in dit stuk de voorkeur aangegeven waar deze vijf windturbines geplaatst moeten worden: in de buurtschap Dale in de directe nabijheid van het natuurreservaat het Goor en het huidige windpark Hagenwind.

De zienswijze van de gemeente is gepubliceerd, ook is er een thema aan gewijd in Aalten Vooruit en zijn er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd door de gemeente. Deze bijeenkomsten zijn met zeer beperkte opkomst, mede door het Covid-virus, bezocht en uiteindelijk zijn twee van de vier gecanceld.

Jammer genoeg heeft de gemeente géén persoonlijke uitnodiging gestuurd naar de omwonenden in de buurtschappen Dale en Barlo. Je kunt dan spreken over een ronduit slechte communicatie. Een gemeente dient transparant te zijn en het juiste inzicht geven, zeker als het plan is dat er zulke grote turbines in je achtertuin komen. Als gemeente moet je willen ook deze bewoners proactief te benaderen en niet te informeren via een krant die de helft niet (goed) leest.

Op dit moment is het zo dat velen het stuk in het Aaltens Vooruit niet hebben gelezen en door buurtbewoners worden geattendeerd op de mogelijke komst van deze windturbines. Er worden buurtswhatsappgroepen opgezet om te informeren. Want een bijeenkomst plannen kan door corona niet!

Dit is géén juiste gang van zaken. Er heerst een grote onrust, bewoners kunnen niet met elkaar overleggen en discussiëren. Of je nu voor of tegen bent. Een belangrijk punt in onze democratie is het recht van vergaderen. De wet en regelgeving met betrekking tot corona maakt dit onmogelijk.
Daarbij komt dat er een termijn gesteld wordt om te reageren op de zienswijze van de gemeente, namelijk vóór 11 november, dat is maar zes weken ná publicatie in Aalten Vooruit. Een veel te korte termijn voor zo’n belangrijk onderwerp.

Dit kan en mag toch niet waar zijn. Inwoners moeten hiervoor de kans krijgen. We willen in overleg met elkaar en ook met wethouders en politiek om onze stem te laten horen, maar ook om mee te praten.
U bent door en voor de burgers in de raad van de gemeente Aalten gekomen. U zou als geen ander willen dat zo’n besluit weloverwogen en breed gedragen wordt genomen. Zonder de juiste discussie is dit echter niet mogelijk.

Het ontwerp uitnodigingskader zon en wind moet daarom uitgesteld worden tot na de Covid-crisis! Dit is een must om een juiste beslissing te kunnen nemen. Tot 2030 hebben we nog even tijd zodat uitstel met een aantal maanden te overzien is. Dan opnieuw beginnen met de juiste volgorde, en dan op plek één: overleg met uw inwoners!


Met vriendelijke groeten,
Peter Zuidgeest

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden