Leo van der Linde overhandigt het burgemeestersboek aan Anton Stapelkam. Foto: Communicatie gemeente Aalten
Leo van der Linde overhandigt het burgemeestersboek aan Anton Stapelkam. Foto: Communicatie gemeente Aalten

Een overzicht van 17 burgemeesters van Aalten

Algemeen

Leo van der Linde overhandigt “eerste” exemplaar aan burgemeester Stapelkamp

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – In stilte overhandigde Leo van der Linde op woensdag 16 september een boek over de burgemeesters van Aalten aan de huidige burgemeester. In 1814 kwam een einde aan de Franse bezetting en werd Nederland een koninkrijk en kregen de gemeenten burgemeesters. In “Van Maire Stumph tot Burgemeester Stapelkamp” worden bijna alle van de 17 mannelijke burgemeesters besproken, die Aalten sindsdien heeft gehad. Ook is er aandacht voor de eerste kinderburgemeester Rosanna Lohuis.

Lang zittende burgemeesters
Het ambt burgemeester werd overgenomen van de Fransen. De eerste burgemeester van Aalten Christiaan Casper Stumph was in de Franse tijd in 1811 al “maire” geworden. In 1814 mocht hij verder gaan als burgemeester. In 1818 werd hij opgevolgd door Arnoldus Florentinus Roelvink. Die hield het 43 jaar vol en werd opgevolgd door zijn zoon, in die tijd niet ongebruikelijk. Na Roelvink is nooit iemand langer burgemeester geweest. Adriaan Johannes Willem Monnik kwam dicht in de buurt. Hij was van 1910 tot 1945 burgemeester. Alle andere burgemeesters hebben hun ambt minder lang uitgevoerd. In de huidige tijd zijn twee of drie perioden van vier jaar voor veel burgemeesters het maximale geworden.

Een wand met burgemeesterfoto’s
Door het Coronavirus bleef Leo van der Linde noodgedwongen vaker thuis. “Ik had opeens meer tijd en wilde die op een goede manier invullen. Daarom ben ik met de burgemeesters aan de gang gegaan.” Het idee sluimerde al langer in zijn hoofd. De voorganger van Stapelkamp, burgemeester Bert Berghoef had hem al eens gevraagd een fotowand samen te stellen met foto’s met korte begeleidende teksten van de burgemeester in Aalten. Van der Linde heeft sinds hij in 1995 de Aaltense politiek intensiever is gaan volgen zelf veel foto’s gemaakt van raads- en commissievergaderingen. Maar ook van openingen en feestelijkheden waarbij de burgemeesters een prominente rol hadden. Hij is bovendien verzamelaar van oude foto’s, zodat hij voldoende foto’s had van de burgemeesters die hij zelf niet persoonlijk heeft gekend. “Ik had genoeg fotomateriaal ter beschikking.”

Zoeken in oude kranten
Het boek is meer dan alleen een verzameling foto’s met teksten van de burgemeesters. “Op Wikipedia kon ik niet veel informatie vinden over de meeste burgemeesters”, zegt Van der Linde. “Daarom ben ik in de archieven van oude kranten gedoken.” Via de website Delpher zijn veel kranten vanaf de 19de eeuw beschikbaar. “Het was niet altijd gemakkelijk om de informatie te vinden. Het intikken van een burgemeestersnaam is vaak niet voldoende. Je moet op allerlei andere manieren zoeken om meer te weten te komen.” Van der Linde wilde ook weten waar de burgemeesters zich mee hebben bezig gehouden. “In oude kranten was het nog gebruikelijk om de verslagen van raadsvergaderingen helemaal op te nemen.” Op die manier heeft hij bijvoorbeeld veel gevonden over wat er onder burgemeester Monnik in Aalten is veranderd. “Al met al ben ik er zo’n 300 uur mee bezig geweest.”

Favoriete burgemeester
In 2005 werden de gemeentes Aalten en Dinxperlo samengevoegd. De zeventien burgemeesters die Dinxperlo heeft gehad komen in het boek niet voor. “Dat mag iemand anders doen. Ik weet niet veel van Dinxperlo, heb er nooit foto’s en ansichten over verzameld.” Hij heeft er voor gekozen geen aandacht te besteden aan burgemeester de Moor die onder de Duitse bezetter kort in functie was. “Dat ligt nog steeds te gevoelig.” Het boek heeft een beperkte oplage. Er zijn slechts 125 exemplaren van gedrukt. “Dat is bewust”, zegt Van der Linde, “Het moet een collectors item zijn.” Hoewel er nog niet veel ruchtbaarheid aan het verschijnen van het burgemeestersboek is gegeven, zijn er toch al zo’n 50 exemplaren van verkocht. “Vanuit de gemeentepolitiek is de belangstelling goed.” Hij heeft het boek echter niet voor politici geschreven, maar voor mensen die meer willen weten over de burgemeesters van Aalten en wat ze zoal hebben gedaan. Wie de populairste burgemeester is geweest? “Dat was Bekius, die was zeer geliefd. Daar hoor je nog steeds verhalen over.” Van de burgemeesters die Van der Linde heeft meegemaakt was Berghoef zijn favoriet. “Daar had ik een goed contact mee. Van hem heb ik veel mooie foto’s gemaakt.”

“Van Maire Stumph tot Burgemeester Stapelkamp” is voor 20 euro verkrijgbaar bij de boekhandels Primera en Messink en Prinsen in Aalten.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant