Logo aaltenvooruit.nl


Marijke Brouwer, directeur Huis Bergh, ontving het eerste exemplaar uithanden van Wim van Heugten, hoofdredacteur van het Jaarboek Achterhoek en Liemers. (tekst en foto's: Leo van der Linde)
Marijke Brouwer, directeur Huis Bergh, ontving het eerste exemplaar uithanden van Wim van Heugten, hoofdredacteur van het Jaarboek Achterhoek en Liemers. (tekst en foto's: Leo van der Linde)

Presentatie Jaarboek Achterhoek en Liemers

In de Oude St. Helenakerk Aalten vond onlangs de presentatie plaats van het 41ste Jaarboek Achterhoek en Liemers. Het thema van dit jaarboek is de betekenis voor onze regio van de Reformatie, die begon met de publicatie van de 95 stellingen door Luther in 1517, dit jaar precies 500 jaar geleden.

Aalten - Diverse auteurs, waaronder Hans de Beukelaer en Hans de Graaf uit Aalten, belichten de invloed die de Reformatie had op de Liemers en de Achterhoek.
Verder was er aandacht voor de vraag in hoeverre de nieuwe protestantse geloofsrichting voeten aan de grond kreeg en in hoeverre de oude rooms-katholieke kerk zich tijdens en na het strijdgewoel van de Tachtigjarige Oorlog wist te handhaven.
Een artikel in het boek is gewijd aan graaf Willem van den Bergh, die uit het kamp van zijn zwager de Prins van Oranje overliep naar de Spaanse vijand.

In het boek verdiept zich één van de auteurs zich in de geschiedenis van een ketter in de Liemers en een ketter uit de Achterhoek.
Hoe de Beeldenstorm in de streek plaats had, valt te lezen in artikelen over teruggevonden kerkelijke kunstschatten. In dit verband is er aandacht voor restanten van middeleeuwse Christusbeelden in Neede, Aaltens kruiswegstaties, een Winterswijkse Calvarieberg en de bedrukte Moeder Gods van Varsseveld.
Aan de hand van interviews met drie generaties gemengd gehuwden wordt geschetst hoe katholieken en protestanten in 's-Heerenberg naast of langs elkaar leefden.

Buiten het thema van de Reformatie zijn in het boek artikelen opgenomen over de afwikkeling van procedures van de in bezettingstijd '40-'50 van Joodse streekgenoten gevorderde gronden, de geologische vorming van 't Hengelose Zand, 'vreemde' eigenaren van kasteel Wisch, een 'crime' passionel te Etten en het dilemma bij de geschiedschrijving daarvan. Na de ontvangst van de genodigden in zaal Elim te Aalten, heette Wim van Heugten, hoofdredacteur van het Jaarboek, allen welkom in de Oude St. Helenakerk. Het eerste exemplaar van het Jaarboek werd door hem overhandigd aan mevrouw Marijke Brouwers, directeur van Huis Bergh. Hans de Beukelaer, eigenaar van uitgeverij Fagus te IJzerlo, hield een boeiende lezing over de Oude St. Helenakerk en de vroege geschiedenis van Aalten. André van Gessel gaf vervolgens een toelichting op zijn jaarboekartikel: 'Twee geloven op één kussen'.

Het jaarboek is te koop via de plaatselijke boekhandel in onze regio of te bestellen via www.achterhoekseboeken.nl De prijs is € 18,95 exclusief eventuele verzendkosten.

Lees ook

Meer berichten

Shopbox