Columns

Dichterbij | Grijze Haren

Grijze haren

Gert Timmerman had in 1963 een hit met ‘Ik heb eerbied voor jouw grijze haren’. De tekst ging verder met: ‘Ze bekronen je lieve gezicht. Zij verzachten de sporen der jaren, na een leven van werken en plicht’. Dat roept bij mij het beeld op van een lieve oma die alles heeft gegeven maar nu op is. En daarmee de vraag: Hoe kijkt de samenleving tegen onze ouderen aan?

De toenemende vergrijzing maakt deze vraag steeds indringender. Er leven nu ongeveer 2.150 100-jarigen in Nederland, eerder dit jaar mocht ik nog een 101-jarige feliciteren. Zestig jaar geleden was iemand van een jaar of 85 heel bijzonder. De levensverwachting voor mijn in juli geboren kleindochter Maya is 82 jaar, die van mijn in 1963 geboren zus was 71 jaar. In 56 jaar hebben we er elf jaar bij gekregen. Ongelofelijk! Gemiddeld zijn we ook langer gezond en zijn we ook langer gaan werken, ondertussen werkt 62% van 60-65-jarigen nog. Ouderen hebben gemiddeld na hun pensionering nog een hele levensfase voor de boeg waar ze zin aan moeten/mogen geven.

Er zijn in Aalten nu 40% minder 0-jarigen dan er 18-jarigen zijn, dat is een enorme daling terwijl de bevolking vrijwel stabiel was (in de gemeente Bronckhorst is het zelfs -50%). Het Centraal Bureau voor de Statistiek verwacht dat in 2050 de helft van onze bevolking boven de 50 jaar oud is, in de Achterhoek misschien nog eerder zelfs. De ontwikkelingen gaan dus snel. In 2050 zijn kleine kinderen haast net zo schaars als 75-plussers 60 jaar geleden.

De uitdaging voor onze samenleving is groot, de veranderingen zullen spanningen veroorzaken. Wat betekent de vergrijzing voor de woningbouw, de inrichting van de buitenruimte, voor de zorg, voor onderwijs en arbeidsmarkt, de sociale zekerheid en het belastingstelsel? Maar ook sociaal gezien is er veel dat tot nadenken stemt, jong en vitaal is tenslotte ons aller ideaalbeeld. De ervaringen in de coronacrisis hebben ook tal van vragen opgeroepen. Wat betekenen de veranderingen voor hoe we tegen oude mensen en hun levensfase aankijken? Hoeveel eerbied hebben we nog voor hen en hun grijze haren? Hoe vullen we de extra levenstijd die we krijgen? Hoe kijken zij en wij naar de zin van het leven van ouderen? Welke rol vervullen zij dan in onze gemeenschap? Veel sport- en muziekverenigingen bijvoorbeeld doen erg hun best om jongeren binnen te halen, maar moeten ze zich niet veel meer gaan richten op oudere leden? Lastige vragen om over na te denken en met elkaar het gesprek aan te gaan. Je zou er grijze haren van krijgen!

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden