Sophia de Rooij en Manon Bruens. Foto: PR
Sophia de Rooij en Manon Bruens. Foto: PR

Acute zorg in de Oost-Achterhoek: SKB cruciaal

WINTERSWIJK - Bestuursvoorzitter van Santiz, Jeltje Schraverus, begeleidt het ontvlechtingsproces van Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) en het Slingeland Ziekenhuis (SZ) in Doetinchem. Het is nog niet zover, dat het SKB weer volledig op eigen benen staat, maar de algemene tendens, bij de voorstanders van de defusie, is er een van vertrouwen in de goede afloop. Het SKB zal dan moeten bewijzen, dat het zich als volwaardig basisziekenhuis staande kan houden tegen ontwikkelingen in de organisatie van de gezondheidszorg. Marcel Daniëls, de door de minister aangestelde verkenner, vindt het in zijn tussentijdse rapportage weinig realistisch dat 24/7 SEH (spoedeisende hulp), IC (intensive care) en verloskundige zorg door het SKB als zelfstandig ziekenhuis op langere termijn kunnen worden aangeboden.

Door Clemens Bielen

Het op termijn niet kunnen voldoen aan de volumenormen en het moeilijk aan te trekken personeel, worden als belangrijkste redenen genoemd om ziekenhuizen samen te voegen. Tegenstanders van deze concentratie wijzen op het belang van een hechte verticale samenwerking tussen eerste- en tweedelijnszorg en goede contacten en samenwerkingsverbanden met topklinische ziekenhuizen, zoals op dit moment de situatie in de Achterhoek geschetst kan worden. De coronacrisis heeft nog eens extra aangetoond hoe belangrijk de goede organisatie van acute zorg is en welke rol zowel het SZ als het SKB afzonderlijk daarin gespeeld hebben. Onlangs is door het ministerie een ‘Houtskoolschets’ over de inrichting van de acute zorg aan diverse instanties ter discussie aangeboden. Achterhoek Nieuws praat daarover met Sophia de Rooij en Manon Bruens. Beiden zijn nauw betrokken bij het ROAZ Euregio, het Regionaal Overleg Acute Zorgketen.

Manon Bruens is manager van Bureau Acute Zorg Euregio, een bureau dat niet alleen het ROAZ in de regio’s Twente en de Oost-Achterhoek ondersteunt, maar ook contacten onderhoudt met andere ROAZ's en met ketenpartners over de grens met Duitsland. Sophia de Rooij is voorzitter van ROAZ Euregio, voorzitter Raad van Bestuur van Medisch Spectrum Twente (MST) en hoogleraar interne geneeskunde aan het UMCG.

De ‘Houtskoolschets’ moet onder andere als antwoord dienen op de groeiende zorgvraag wegens vergrijzing, en het personeelstekort. De Rooij: “Het gaat om het verdelen van schaarste, daarom is het zo mooi, dat we in het ROAZ met alle relevante organisaties aan tafel zitten om daar een gedeeld beeld van te maken. De maatschappij zit ook aan tafel bij ons. We willen dat er een gedragen reactie komt vanuit de hele regio. Vanuit alle partners. Het SKB is één van die partners.”

Systeemziekenhuis
Doorgaans wordt met ‘systeemziekenhuizen’ de categorie ‘gevoelige’ ziekenhuizen bedoeld waarvan sluiting van hun SEH tot gevolg heeft dat mensen niet meer binnen de norm van 45 minuten naar een SEH vervoerd kunnen worden.

Houtkoolschets
De ‘Houtskoolschets’ voorziet onder andere in het concentreren van de SEH’s. Wat zou de ‘Houtskoolschets’ in zwarte inkt voor gevolgen kunnen hebben voor het SKB?
De Rooij: “Dat is koffiedik kijken, maar het SKB heeft een hele belangrijke regionale functie en is een erkend systeemziekenhuis (zie kader). Hoe de verdeling van de SEH’s er echter uit gaat zien, is nog de vraag, want één van de belangrijkste uitgangspunten is ook de bereikbaarheid van de acute zorg. En daar speelt het SKB nu in onze regio een belangrijke rol in. Het ROAZ heeft daarover ook afspraken met het SKB. Inwoners zullen een slechtere beschikbaarheid en toegankelijkheid gaan ervaren als in die regio geen acute zorgvoorziening is. Op het moment dat een ziekenhuis zijn SEH niet meer heeft, heeft dat gevolgen voor de bedrijfsvoering van het ziekenhuis en het aanbod van zorg voor de hele regio. En je moet de inwoners wel voorzien van toegankelijke en beschikbare zorg. Dat zijn geen besluiten die een zorgaanbieder op eigen houtje kan nemen, dat heeft impact op de hele regio. In onze regio werken alle SEH’s samen met de huisartsenposten en hebben ze ook één ingang.”

Manon Bruens publiceerde over de samenvoeging van de huisartsenpost (HAP) en de SEH: “Triage (eerste beoordeling) aan de voorkant. Dat wil zeggen dat er eerst gekeken wordt, wie de zorg het beste kan verlenen: de huisarts of de specialist. Het is wel zo prettig, als beiden om de hoek zijn. Als je na de eerste triage maar één soort arts treft, dan is dat een slecht plan.”

Krantenbericht
De Rooij: “Als het SKB zou verdwijnen als aanbieder van acute zorg, kunnen we ons niet houden aan de afspraken, die we met de minister van VWS hebben gemaakt; ook wat betreft het opschalen van IC-bedden. Toen wij vorig jaar als ROAZ-partners in de krant lazen, dat mogelijk in het SKB geboortezorg, de IC-zorg en de spoedzorg anders ingericht zouden worden, hebben we daar direct om die reden vragen over gesteld. Daar leunen we ook op de afspraken die we met het SKB hebben gemaakt wat betreft het aantal beschikbare klinische bedden en IC-bedden. Die worden nu gewoon meegeteld met de afspraken voor onze ROAZ. Andere ziekenhuizen kunnen dat niet zomaar overnemen zonder dat de bedrijfsvoering daarin doorgezet kan worden. Wij hopen dat het SKB een streekziekenhuis blijft, dat voor onze ROAZ ook behouden blijft, zodat zij de huidige rol kan blijven vervullen. Als ROAZ hebben wij ook onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit in de zin van bereikbaarheid en toegankelijkheid. Dat geldt ook voor de onderlinge samenwerking van SKB met MST. Er lopen al vele jaren heel veel lijnen tussen onze vakgroepen en er bestaan goede samenwerkingsverbanden. Die samenwerking heeft ons zeker in de coronacrisis al veel geholpen. Onze intensivisten kenden de intensivisten van het SKB. Het praat toch een stuk gemakkelijker als je elkaar even kan bellen.”

'Soms is het te druk, soms is het te stil op de spoedeisende hulp'
De Rooij: “Op de SEH is het niet op alle momenten even druk, maar als er een noodbevalling moet plaatsvinden, waarbij geopereerd moet worden of er moet iemand gestabiliseerd worden, is het wel zo prettig dat ter plaatse die mogelijkheid er is. Er is in Nederland een aantal ziekenhuizen, dat daarvoor een beschikbaarheidsbijdrage ontvangt, omdat het ziekenhuis aangemerkt is als systeemziekenhuis.”

Corona 2
Maakt het ROAZ zich zorgen over een tweede golf? “Daar moet iedereen zich zorgen over willen maken. Ja, wij zijn ons er heel goed op aan het voorbereiden. Eind oktober begin november begint het griepseizoen. Iedereen die dan verkouden wordt, heeft influenza of één van de bekende coronavirussen of het beruchte coronavirus (Covid-19) en we weten niet hoe die combinatie van influenza en corona zich gaat aandienen. Het kan zijn dat de griep versterkt wordt en we hebben te maken met de seizoensinvloed. Of de griep langer gaat aanhouden of met andere piek gepaard gaat, zullen we echt moeten afwachten. Ik raad ook ieder, die ervoor in aanmerking komt, in ieder geval de griepprik te halen.”

Toekomst voor het SKB?
Met de pet op van het ROAZ: “Met alle partners en dus ook met het SKB hebben wij op een hele prettige manier de afgelopen periode de crisisorganisatie in de regio geleid en gaan er vanuit, dat dat in de toekomst ook zo blijft.” Wat betreft MST: “Het SKB weet dat ze een blijvend beroep op ons kunnen doen als topklinisch ziekenhuis en waar mogelijk zijn wij bereid het SKB te ondersteunen om streekziekenhuis te blijven voor de Oost-Achterhoek. We kunnen bogen op een traditie van jarenlange prettige samenwerking en de coronacrisis heeft ook weer laten zien dat die basis goed is.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden