Verkenner Marcel Daniëls praat met de pers over de toekomst van SKB en Sz. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Verkenner Marcel Daniëls praat met de pers over de toekomst van SKB en Sz. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Goede samenwerking tussen Achterhoekse ziekenhuizen blijft nodig

Volwaardig, zelfstandig ziekenhuis in Winterswijk volgens verkenner op lange termijn niet realistisch

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – “Goede samenwerking tussen het Streekziekenkuis Beatrix (SKB) en het Slingeland ziekenhuis (SZ) blijft nodig. Ga daarom niet met de ruggen naar elkaar staan.” Dat zei Wim Daniëls bij de presentatie van zijn advies over ziekenhuiszorg in de Achterhoek. Daniëls is door de minister van Medische Zorg en Sport aangesteld als verkenner. Opdracht was te onderzoeken “of doorgaan met de fusie nog tot de mogelijkheden behoort en hoe partijen tot een toekomstvisie over de inrichting van de zorg in de regio kunnen komen”. De conclusie is dat het eerste niet meer kan. Het tweede blijft nodig.

“Ga in gesprek, bedenk samen slimme dingen”
Het betekent dat gezamenlijk een toekomstvisie opgesteld moet worden. Goede samenwerking is voor de toekomst essentieel. Volgens Daniëls is het anders onmogelijk om volwaardige gezondheidszorg in de Achterhoek overeind te houden. Twee kleine zelfstandige ziekenhuizen die alles zelf kunnen blijven doen is volgens de verkenner geen realistisch scenario. De defusie moet op 1 januari 2021 ingaan. Daniëls begrijpt dat dit besluit niet meer is terug te draaien. Hij roept op om al wel weer eerder met elkaar in gesprek te gaan. “Goede gezondheidszorg voor de inwoners van de Achterhoekis belangrijk. Heb het erover hoe je dat gezamenlijk kunt inrichten. Bedenk samen slimme dingen. Als het mogelijk is op twee plekken, doe dat dan vooral. Als het niet mogelijk is, verzin er samen wat op.”

Gesprek nog niet gevoerd door ontstane onrust
Daniëls vindt het jammer dat het gesprek daarover tot nu toe niet is gevoerd. Uit de vele gesprekken die hij als verkenner heeft gevoerd met alle betrokkenen is hem wel duidelijk geworden waarom. Een brief in november 2019 waarin de raad van bestuur van de twee ziekenhuizen aankondigde dat er gewerkt werd aan visie voor de toekomst, waarbij op termijn de kraamzorg, kindergeneeskunde en intensive care uit Winterswijk zouden verdwijnen zorgden voor veel onrust. De signalen hierover bereikten de verantwoordelijk minister, onder andere via een brief van de burgemeesters van Doetinchem en Winterswijk. “Er was niet alleen onrust bij de burgemeesters, maar ook bij de medewerkers en de bewoners. Dat is logisch”, constateert Daniëls. Dat leidde er ook toe dat in mei 2020 de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd verscherpt toezicht instelde op de ziekenhuizen. “Eén ding staat buiten kijf. Het SZ en SKB zijn goede ziekenhuizen. De kwaliteit staat niet ter discussie. Ze zijn goed toegankelijk en in het gebied ingebed. En ze zijn financieel gezond.”

Overeind houden acute zorg komt onder druk te staan
De keuze is nu gemaakt dat beide ziekenhuizen zelfstandig verder gaan. Maar de overtuiging in Winterswijk dat het SKB alles in de toekomst kan blijven doen, vindt Daniëls weinig realistisch. Zonder samenwerking met het SZ zal dat in ieder geval onmogelijk zijn. Alleen dan kan 95% van de medische zorg in de Achterhoek worden verzorgd. Daniëls wijst er op dat er steeds hogere eisen worden gesteld. Dat betekent dat er voldoende behandelingen moeten zijn. “Dat geldt voor geboortezorg en acute zorg. Om zeven dagen per week 24 uur per dag acute zorg overeind te houden vraagt nogal wat.” Er moet altijd voldoende personeel zijn, ook al is het aantal patiënten met name in de nacht betrekkelijk laag. Of dat in Winterswijk en Doetinchem vol te houden is vraagt Daniëls zich af. Ook vanuit het ministerie van Medische zorg is een discussie over acute zorg opgestart, waarbij het uitgangspunt is dat dit op minder locaties zal gebeuren. “Het blijft niet zoals het was. Dat is niet nieuw. Daarom kwam de besturenfusie er.” Hoe de zorg in de Achterhoek in de toekomst zal worden ingevuld en welke onderlinge samenwerking daarvoor nodig is moet al op korte termijn tussen beide ziekenhuizen besproken worden. Een regio-klankbordgroep, waarvan Daniëls onafhankelijk voorzitter is, zal dit volgen. Deze klankbordgroep gaat op 1 januari 2021 over in een regiogroep die zich gaat buigen over de toekomstige inrichting van het totale zorglandschap in de Achterhoek.

Praten vanuit gelijkwaardige positie
Hendrik-Jan Mensink van de Stichting Behoud SKB ziet positieve aanknopingspunten in het rapport van Daniëls. “Op 1 januari zijn er twee zelfstandige ziekenhuizen en dat is een goede zaak. Er zijn dan twee directeuren, die werken vanuit een gelijkwaardige eigen positie. Ik lees vooral dat we meer moeten gaan samenwerken. Dat doen we in zorgnetwerken en onderling vanuit een gelijkwaardige positie.” Dat Daniëls zegt dat het voor de lange termijn niet realistisch is dat Winterswijk alles kan blijven doen vindt Mensink een voorbarig conclusie. “Dat is vooruit lopen op de toekomstvisie die nu voor de zorg in de Achterhoek moet worden opgesteld. Vanuit het SKB en het SZ wordt een plan gemaakt en dan kijken we waar de krachten liggen en wat er nodig is voor goede basiszorg.” Dat het SKB goede basiszorg moet kunnen verzorgen is het uitgangspunt voor Mensink. “Spoedeisende hulp en een intensive care horen bij die basiszorg.”

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van RTV Slingeland.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden