D66 vindt dat de leerlingen die pop- of klassieke muziekonderwijs krijgen, niet de dupe mogen worden van het stoppen van de subsidie aan Boogie Woogie. Foto: PR
D66 vindt dat de leerlingen die pop- of klassieke muziekonderwijs krijgen, niet de dupe mogen worden van het stoppen van de subsidie aan Boogie Woogie. Foto: PR

D66: 'Geef helder verhaal over Boogie Woogie'

AALTEN - Een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Aalten het besluit genomen om de subsidie van Boogie Woogie stop te zetten en het muziekonderwijs voor harmonie en fanfare (HaFa) als gemeente zelf te gaan organiseren.

“De D66-fractie was destijds tegen dit voorstel, omdat de wethouder geen helderheid kon of wilde geven over wat de gevolgen zouden zijn voor leerlingen die wel muziekles volgen bij Boogie Woogie, maar niet onder de nieuwe HaFa-regeling vallen”, aldus het raadslid Gerloeske Nijland-Brezet. “Wij maakten ons toen al grote zorgen om de leerlingen die pop- of klassieke muziekles volgen bij Boogie Woogie, bijvoorbeeld keyboard of viool. De raad heeft destijds ook een brief ontvangen van het personeel van Boogie Woogie, waarin door hen werd aangegeven dat door het stopzetten van de subsidie het lesgeld voor niet-HaFa-onderwijs zou verdubbelen, van 533 euro naar 1232 euro. In de raadsvergadering van vorig jaar juli kon of wilde wethouder Hans te Lindert dit niet bevestigen. De D66-fractie heeft destijds een stevig beroep gedaan op de wethouder om zo snel mogelijk met Boogie Woogie in gesprek te gaan en hier helderheid over te geven. Als raad hebben we tot nu toe alleen een ruwe schets van mogelijke afspraken ontvangen, verder kregen we een jaar lang alleen maar te horen dat de gesprekken ‘soepel verliepen’.”

Nijland-Brezet is teleurgesteld, want onlangs meldde een bezorgde ouder zich bij haar . "Die vertelde dat na de zomer het lesgeld bij Boogie Woogie voor niet-HaFa-onderwijs inderdaad verdubbelt en dat er bovendien een wachtlijst van anderhalf jaar dreigt. Op de website van Boogie Woogie staat dat het nieuwe lesgeld 1254 euro per jaar is, waar dit nu nog 626 euro is. We hebben vragen gesteld aan het college om helder te krijgen over hoeveel leerlingen dit gaat en hoe dit heeft kunnen gebeuren.”

In de raadsvergadering van 23 juni waar Boogie Woogie kort aan bod kwam, gaf wethouder Hans te Lindert aan dat 'Boogie gewoon les blijft geven zoals altijd', maar dat hij 'de website van Boogie Woogie niet dagelijks leest' en dat 'Boogie Woogie verantwoordelijk is voor de eigen bedrijfsvoering. Nijland-Brezet': "Ik vind het heel jammer dat de wethouder niet transparant is over de gevolgen van het stopzetten van de subsidie voor kinderen in de gemeente Aalten. De D66-fractie vindt dat er geen onderscheid gemaakt moet worden en dat de beschikbare subsidiegelden zowel voor harmonie en fanfare als voor pop- en klassiek muziekonderwijs moeten zijn.” Zij doet een oproep aan ouders die met de lesgeldverdubbeling te maken krijgen om hun verhaal te doen en contact met haar op te nemen.


raadslid.gbrezet@aalten.nl

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden