Aaltense Uitdaging krijgt vanaf 2021 vaste jaarsubsidie

AALTEN – De Aaltense Uitdaging helpt sinds 2015 verenigingen en instellingen om een vraag naar bijvoorbeeld materiaal of kennis en kunde in te vullen. Daarbij wordt gezocht naar een bedrijf, dat hierbij kan helpen. Na een startsubsidie van enkele jaren was de aanname dat de organisatie zichzelf zou redden zonder gemeentelijke subsidie. Dat bleek in de praktijk lastiger dan gedacht. Daarom hebben burgemeester en wethouders nu besloten de Aaltense Uitdaging vanaf 2021 een structurele subsidie te geven van 10.000 euro per jaar.

Door Bernhard Harfsterkamp

Bijdrage bedrijfsleven was niet genoeg
Per jaar heeft de Aaltense Uitdaging 25.000 euro nodig om de organisatie draaiende te houden. Dankzij bedrijven, banken en aanvankelijk ook subsidies van fondsen konden vanaf 2015 de organisatiekosten worden gefinancierd. Zonder de bijdrage van de gemeente had de Uitdaging haar werk echter niet kunnen blijven doen. Daarom werd in januari 2018 ook al eens om een structurele subsidie verzocht. B en W en de gemeenteraad wilden dat toen nog niet. Na een motie in de gemeenteraad werd wel besloten niet meer jaarlijks over die 10.000 euro te beslissen, maar het bedrag voor drie jaar toe te wijzen. De gedachte was toen om de Aaltense Uitdaging nog drie jaar de tijd te geven om zelf alle organisatiekosten bijeen te sprokkelen. Inmiddels is gebleken dat de gemeentelijke bijdrage nodig blijft.

Laag bedrag met veel rendement
In al die jaren heeft de Aaltense Uitdaging bewezen een belangrijke functie in de samenleving van Aalten te hebben. Er zijn vele zogenaamde “matches” gemaakt tussen de vraag van verenigingen en instellingen en het aanbod van bedrijven en anderen. Naar dat aanbod moest vaak gericht gezochten worden na het binnenkomen van een vraag. Toch kwam het ook voor dat er het een en ander aangeboden werd, waarvoor een belangstellende vereniging werd gezocht. Voor dit werk krijgt de Aaltense Uitdaging nu meer financiële zekerheid. In het ambtelijk advies bij het besluit wordt geschreven dat structurele subsidiëring kan, omdat het om een relatief laag bedrag gaat. “De maatschappelijke en economische waarde van de ontstane matches vertegenwoordigen een veelvoud van de financiële bijdrage die de Uitdaging aan de gemeente vraagt.” De gemeenteraad kan met het B en W-besluit instemmen tijdens de raadsvergadering van juli. Daarna moet bij de begrotingsbehandeling in het najaar nog wel een definitief besluit worden genomen, maar dat zal een formaliteit zijn.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden