Burgemeester Anton Stapelkamp. Foto: PR Gemeente Aalten
Burgemeester Anton Stapelkamp. Foto: PR Gemeente Aalten

Beste inwoners van de gemeente Aalten (2)

AALTEN - Het coronavirus houdt de wereld in haar greep. Spannende en voor velen zelfs angstige tijden, velen maken zich zorgen om hun eigen gezondheid of die van bekenden en daar komen vaak ook nog zorgen bij over hun baan, hun bedrijf. En terecht, want in Nederland zijn ondertussen ook al meer dan tweehonderd mensen gestorven als gevolg van dit nieuwe virus. Ook in Aalten is de eerste besmetting formeel vastgesteld. Met u leef ik mee met de zieke en zijn familie, we hopen en bidden er het beste van. Er zullen nog vele besmettingen volgen. De deskundigen schatten dat zeker 50% van de bevolking besmet raakt. Een deel daarvan zal ook ziek worden door het virus, een klein deel zelfs sterven, al dan niet in combinatie met andere ziektebeelden. We gaan onzekere en mede daardoor zware tijden tegemoet, vrees ik. Er wordt veel van ons gevraagd. En daarom zullen we elkaar moeten vasthouden, elkaar steunen en overeind houden. Samen zijn we sterker dan alleen, juist nu.

Ook de gevolgen voor onze economie zijn enorm. Winkels en de horeca sluiten hun deuren. Bedrijven zien hun omzet kelderen en veel werknemers vrezen voor hun baan. De regering heeft een enorm steunpakket afgekondigd, meer daarover in de Aalten Actueel van deze week. We mogen dankbaar zijn dat onze economie tegen een stootje kan. Of het genoeg is weet niemand.

Door onze regering zijn steeds zwaardere en zelfs pijnlijke maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het virus. Ik heb alle vertrouwen in onze leiders en hun adviseurs en ook in onze overheid en ons gezondheidsstelsel in het algemeen, al worden die zwaar getest op hun kunnen deze dagen. Over tal van keuzes die men maakt valt te twisten maar in een ernstige crisissituatie – sommigen spreken van een oorlog tegen een onzichtbaar leger sluipmoordenaars – moet je gewoon de marsorders uitvoeren en niet bij elke opdracht discussie gaan voeren. Dat is iets voor later, nu koppie erbij houden, rust bewaren en doen wat wordt opgedragen en geadviseerd.

Het algemene beeld is dat onze inwoners en ondernemers, u dus, zich vrij goed houden aan de voorschriften en adviezen. Hier en daar moet dat echt nog beter, maar ik hoop en ga er van uit dat dit ook een kwestie van gewenning is. Het gaat met name om de dringende oproep vanuit onze regering om echt allemaal sociale contacten te vermijden. Blijf op afstand van elkaar, minimaal anderhalve meter. Ga niet voor uw plezier winkelen, ga zo veel mogelijk alleen en ga niet met groepen sporten en stel feestjes uit tot later. Dit geldt voor jong en oud, maar in het bijzonder voor ouderen, mensen van boven de 65/70 jaar en mensen met een kwetsbaar gestel vanwege allerlei kwalen. Als u tot die groepen behoort vraag ik u om echt zo veel als mogelijk thuis te blijven. Laat jongere familieleden, vrienden of buren uw boodschappen doen. Het is anders spelen met uw eigen gezondheid. Ik doe een zeer dringend beroep op uw medewerking bij de beheersing en bestrijding van deze ernstige crisis. Alleen met ieders medewerking kunnen we het virus terugdringen.

Wat doet de gemeente?
Zeer regelmatig komt een zogenaamd gemeentelijk beleidsteam bijeen waarin we alle zaken die spelen met elkaar doornemen. Het gaat dan om de controle op de naleving van de door de regering opgelegde maatregelen en het voortzetten van de eigen gemeentelijke dienstverlening nu ook onze medewerkers vanuit huis moeten werken. Maar ook ondersteuning van de zorgverleners, coördinatie van de opvang van kinderen nu de scholen en kinderdagverblijven dicht zijn en de inventarisatie van de zorgen en noden van ons bedrijfsleven. Als burgemeester heb ik een coördinerende taak daarin, maar ik word daarbij door een kundig team van medewerkers ondersteund. Er is al voor veel werkers geapplaudisseerd maar ook zij verdienen een pluim. Ondertussen zijn er onder leiding van de wethouders teams gevormd die met de voorbereiding en uitwerking van allerlei maatregelen belast zijn. Wij zullen ons uiterste best doen om onze ondernemers de komende tijd bij te staan bij de problemen die zij nu hebben. De wethouders hebben ook regelmatig contact met de netwerkpartners binnen hun portefeuille, zoals zorginstellingen en onderwijs. Twee keer per week komen we als college via een beeldverbinding bij elkaar om al ons werk op elkaar af te stemmen.

We hebben onze welzijnsorganisatie Figulus gevraagd om de hulp aan kwetsbaren in onze samenleving te coördineren. Zij kunnen met hun netwerken, kundige medewerkers en gedreven vrijwilligers veel vragen oplossen of koppelen aan mensen die hulp aanbieden. Ook de kerken zijn daarbij aangehaakt. Ik hoor daar mooie verhalen van terug, naoberschap en burgerzin zijn nog springlevend. Iets om dankbaar voor te zijn in deze barre onzekere tijden.
Alle informatie vindt u op www.gemeenteaaltenvitaal.nl.

We zullen ons moeten voorbereiden op een langdurige crisis. Er zullen nog veel mensen besmet raken en we moeten rekening houden met sterfgevallen, ook in onze gemeenschap. Die crisis zal dus veel vragen van de gezondheidszorg, van de overheid en haar medewerkers maar ook van u als inwoners. Het valt niet mee om opeens vanuit huis te moeten werken, kinderen te moeten opvangen en helpen bij het onderwijs en tegelijkertijd mantelzorg voor kwetsbaren te regelen. Of om je moeder of opa niet meer te mogen bezoeken. Ik wens u daarbij alle sterkte. En schroom niet om hulp te zoeken en te vragen als u ergens mee zit, bij Figulus of bij de gemeente bijvoorbeeld. We zijn er voor u tenslotte, juist nu.


Burgemeester Anton Stapelkamp

Actuele betrouwbare informatie leest u op de websites www.rivm.nl en www.ggdnog.nl en www.aalten.nl.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden