De Haort annuleert alle voorstellingen van 'Oosterbeek 1944'

HAART - 75 jaar bevrijd! Dat is de aanleiding voor het toneelstuk 'Oosterbeek 1944' dat toneelvereniging De Haort zou opvoeren. Helaas, in de huidige situatie met het coronavirus,is het niet verantwoord mogelijk om dit toneelstuk over de bühne brengen. Alle geplande voorstellingen worden daarom geannuleerd.

Het is zeker het voornemen dit stuk alsnog op te voeren, afhankelijk van de situatie en de genomen maatregelen hoopt De Haort in de loop van dit jaar. Dit betekent dat alle toegangskaarten die reeds aangeschaft zijn, ook voor de nieuwe opvoerdatum geldig blijven. Wie te zijner tijd niet kan, kan alsnog het entree-bedrag terugkrijgen. De Haort maakt tijdig bekend wanneer de nieuwe opvoeringsdata zijn. Uiteraard is het ook mogelijk om direct de gekochte kaarten in te leveren en het geld terug te krijgen .Daarvoor kan men contact opnemen met De Haort via toneelverenigingdehaort@haart-info.nl.

Meer berichten