Onderzoek naar aanwezigheid explosieven op Aaltens grondgebied

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – In 2017 en in 2019 waren de gevonden asbestdeeltjes bij de Nieuwstraat aanleiding om ook onderzoek te laten doen naar de aanwezigheid van mogelijk nog aanwezige explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De kosten voor dit onderzoek worden voor 70% door de Rijksoverheid betaald. In 2019 kreeg de gemeente hiervan al een deel vergoed. Voor het resterende deel wordt bij het Rijk nu 169.940 aangevraagd. De overige 30% wordt betaald door de gemeente en de provincie. Intussen wordt voor de hele gemeente in kaart gebracht waar nog explosieven aanwezig zouden kunnen zijn. In mei wordt daarvan het resultaat verwacht.

Bij het uitvoeren van het gemeentebrede vooronderzoek naar de aanwezigheid van conventionele explosieven, zoals ze officieel worden genoemd, wil de gemeente gebruik maken van de inwoners De gemeente heeft met de Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten – Dinxperlo – Wisch (ADW) afgesproken dat wanneer mensen hier nog verhalen over hebben de verhalenvangers van de ADW en het Nationaal Onderduikmuseum deze bereid zijn vast te leggen. Wie meer weet, kan dit aan de gemeente doorgeven. Na het historisch onderzoek zal bekeken worden hoe de nog aanwezige explosieven verwijderd zullen worden. Provinciebreed zullen eerst afspraken gemaakt worden welke regels er nodig zijn om veilig te kunnen werken de gebieden.

Meer berichten