Bibliotheek wordt verplaats ten behoeve van uitbreiding supermarkt. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Bibliotheek wordt verplaats ten behoeve van uitbreiding supermarkt. Foto: Bernhard Harfsterkamp (Foto: )

Verbouwing Albert Heijn kan dit jaar starten

Bibliotheek verhuist definitief naar Lage Blik

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Dat de Albert Heijn aan De Hoven wordt verbouwd tot een grotere supermarkt is al een tijdlang bekend. Burgemeester en wethouder hebben op 14 januari het bestemmingsplan goedgekeurd dat deze verbouwing daadwerkelijk mogelijk maakt. Als de gemeenteraad binnenkort het bestemmingsplan eveneens goedkeurt, kunnen de voorbereidingen voor de verbouwing gestart worden. De bibliotheek die nu nog in hetzelfde gebouw als de supermarkt zit, zal dan verhuizen naar het pand aan het Lage Blik, waar voorheen de Aldi was gevestigd.

Versterking van het centrum in Aalten
De bijdrage van de gemeente aan de hele operatie wordt begroot op 795.000 euro. De verwachting is dat provincie Gelderland uit het programma Steengoed Benutten 500.000 euro zal bijdragen. Aan de verhuizing van de bibliotheek wordt 39.000 euro bijgedragen. B en W vraagt de gemeenteraad daarom een krediet van 334.000 euro beschikbaar te stellen. Met al deze investeringen wordt het centrum van Aalten versterkt. De bibliotheek komt in een voormalig winkelpand en ook nabij de supermarkt verdwijnen vierkante meters winkeloppervlak. Het aantal vierkante meters van de supermarkt groeit van 1300 naar ongeveer 2150, maar in totaal verdwijnen er meer vierkante meters dan worden toegevoegd. Deze grotere supermarkt zal het centrum, verwacht B en W, verder versterken, ook omdat de directe omgeving aantrekkelijker wordt. Recentelijk was nog in het nieuws, dat overal in Nederland de leegstand van winkels weer toeneemt, behalve daar waar een supermarkt in het centrum ligt.

Zwaarwegend maatschappelijk belang
Voor de supermarktuitbreiding worden de panden De Hoven 27 en 29 en de Hogestraat 16-18 (met winkels) en drie bovenwoningen gesloopt. Op de plek van de bibliotheek komt een parkeergarage. De gevels van de verbouwde supermarkt worden vernieuwd en aantrekkelijker gemaakt en de openbare ruimte in de directe omgeving wordt heringericht. Daarbij verdwijnt de groenstrook naast de Albert Heijn. Daarbij zullen enkele bomen, die op de Waardevolle Bomenlijst staan worden gekapt. Normaal gesproken zou B en W daarvoor geen kapvergunning afgeven, tenzij er "zwaarwegende maatschappelijke belangen" zijn. De verbouwing van de supermarkt met de daarmee samenhangende plannen beschouwt B en W als zeer belangrijk voor het functioneren van het centrum van Aalten, waardoor er een zwaarwegend belang is. Op De Hoven wordt bovendien ruimte gecreëerd voor een robuustere groenstructuur, waarbinnen nieuwe bomen worden aangeplant. Daarvoor zullen parkeerplaatsen gebruikt worden, maar door het toevoegen van de parkeergarage neemt het aantal parkeerplaatsen in totaal toe.

Impuls voor bibliotheek en zuidelijke entree centrum
De verplaatsing van de bibliotheek naar het Lage Blik, zorgt volgens B en W, "voor een flinke impuls voor de bibliotheek en voor de zuidelijke entree van het centrum". De bibliotheek krijgt een aantrekkelijke zichtlocatie en een pand dat "transparanter en toegankelijker" is. "Hiermee krijgt een leegstaand, verpauperd pand een nieuwe uitstraling." De bibliotheek wordt eigenaar van het pand, behalve van de woningen erboven. De bibliotheek zet de volledige reserve voor groot onderhoud in voor de verbouwing, maar wil in tijdens de verbouwing en de komende jaren niet met financiële verrassingen geconfronteerd worden. Daarom zal de gemeente bij aankoop en verbouwing risicodragend zijn. De totale inrichtings- en verhuiskosten zijn geraamd op 114.000 euro. Daar kan de bibliotheek zelf 75.000 aan bijdragen. De overige 39.000 euro stelt de gemeente ter beschikking. Nadat de gemeenteraad in februari het bestemmingsplan heeft goedgekeurd en het krediet ter beschikking heeft gesteld, kan de subsidieaanvraag bij de provincie formeel ingediend worden. De Albert Heijn kan het bouwplan verder uitwerken en een omgevingsvergunning aanvragen. Ook voor de nieuwe locatie van de bibliotheek wordt het bouwplan uitgewerkt en een omgevingsvergunning aangevraagd. B en W verwacht de omgevingsvergunningen in het tweede kwartaal van 2020 af te geven. Daarna kunnen in het derde kwartaal de verbouwingen starten. De Albert Heijn zal daarbij gewoon voor boodschappen open blijven. De verwachting is dat de bibliotheek begin 2021 kan verhuizen naar de nieuwe plek.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden