Foto:

Plan Kok voor woningen in kleine kernen krijgt vorm

Per kern twee tot drie tijdelijke woonunits realiseren

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – In de raadsvergadering van november lanceerde wethouder Ted Kok het plan om als gemeente tijdelijke huurwoningen voor starters op de woningmarkt te realiseren. In december vertelde de wethouder dat er vanuit de kleine kernen al veel belangstelling was getoond voor het idee. Hij kondigde aan er in januari nadere mededelingen over te kunnen doen, zonder dat er al meteen een voorstel voor de gemeenteraad ligt. Inmiddels is een eerste verkenning afgerond naar de mogelijkheden en onmogelijkheden en hebben burgemeester en wethouders van Aalten besloten eerst een plan van aanpak op te stellen.

Tijdelijke, verplaatsbare woningen
De gedachte die in het plan van aanpak verder zal worden uitgewerkt is dat er in elke kleine kern van de gemeente twee tot drie woonunits worden geplaatst. Voorwaarde is dat de betreffende kern zelf met twee tot drie serieuze kandidaten moet komen. Zijn die er, dan kan met een pilot gestart worden. "Is het in een kern een succes dan rollen we verder uit", wordt in de B en W-nota geschreven. De gemeente gaat opzoek naar leveranciers, die op bestelling units met een korte levertijd kunnen leveren. Het is de opzet dat deze tijdelijke huurwoningen verplaatsbaar zijn. Doordat de gemeente ze zelf in beheer neemt kan een lage huurprijs van 500 euro per maand worden aangeboden. Vanwege de tijdelijkheid is er wel een financieel risico van 22.500 euro per woning. In het plan van aanpak wordt dit verder uitgewerkt en wordt ook gekeken of er cofinanciering, bijvoorbeeld via de Regiodeal, mogelijk is.

Plan van aanpak opstellen samen met kleine kernen
De gemeente neemt zelf het initiatief omdat het voor starters in het buitengebied en in de kleine kernen het moeilijkst is om een betaalbare woning te vinden. Door de krapte op de woningmarkt zijn koopwoningen voor een starter nog te duur. Bovendien moet je flink gespaard hebben om een woning te kopen. Het alternatief is dan huur, maar in de kleine kernen staan weinig huurwoningen. "Woningen in het buitengebied en de kleine kernen zijn groot met veel grond. Mooi en comfortabel wonen, maar voor een starter onbetaalbaar", constateert de gemeente. De opgave had ook bij de woningcorporaties neergelegd kunnen worden, maar daarvoor kiest de gemeente niet. De financiële mogelijkheden van de Woonplaats zijn beperkt. De gemeente heeft liever dat de corporatie investeert in duurzaamheid in de grote kernen. Het plan van aanpak wordt in nauwe samenwerking met de belangenverenigingen van de kleine kernen opgesteld. Eind januari of begin februari wordt een bijeenkomst voor alle kleine kernen georganiseerd.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden