Foto: collectie Leo van der Linde
Foto: collectie Leo van der Linde Foto: Foto:

Oplossing zoekplaatje: Openbare Lagere School Aalten

Algemeen

AALTEN - Een schoolgebouw in Aalten, inmiddels al tientallen jaren lang verdwenen uit het dorpsbeeld. We zien hier de Openbare Lagere School aan de Herenstraat Aalten.

Deze school werd gesticht in 1884. Als hoofd der school waren destijds verbonden de heren Veenstra, Bennink, de Lange, van Rugge, Brunt, Siebrands, van Zeijl en Leferink. In 1976 werd een nieuwe openbare basisschool in Aalten in gebruik genomen aan de Wehmerstraat. Deze kreeg later de naam: Openbare basisschool: 'De Slinger'. Bij het afscheid van de oude school zong de schooljeugd in een lawaaioptocht op de melodie van 'Yellow Submarine' de volgende regels: "waar we heen gaan naar de nieuwe school, aan de Wehmerstraat, waar die prachtig staat. Negentig jaar is onze school aan de Herenstraat in een vervallen staat enz.". Een oud-leerling herinnert zich nog het volgende: "Ik heb vaak in het papierhok gezeten en stenen tegen de schoolbel gegooid en belletje getrokken. Meester Siebrands zat mij toen vaak achterna." Kort voor sluiting van de openbare school moest iedereen de school verlaten. Er was een vlooienplaag, dit kwam doordat er een nestje katten onder de school zat. Een leerling herinnert zich juffrouw
Stapelkamp: "Die kneep zo lekker met een draaiende beweging in je wang."
Rianne Heijnen: "Op de foto van het schoolplein zien we de jongenskant. Het was toen nog zo dat jongens en meisjes apart van elkaar speelden." Rudolf Brunsveld: "In de avonduren, drie avonden in de week, was er ook de Handelsavondschool. Ik heb deze in de jaren '60 gevolgd; uitstekende leraren: dhr. J.W. Siebrands, destijds directeur van de openbare school, en de heren Keuper, De Schutter, van Triest, Kraaijenbrink en De Klerck."
In 1977 werd de oude school aan de Herenstraat afgebroken en ontstond op deze plek een ruime parkeerplaats.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit