Foto: collectie Leo van der Linde met dank aan Sallo van Gelder
Foto: collectie Leo van der Linde met dank aan Sallo van Gelder Foto: Foto:

Oplossing zoekplaatje: noodziekenhuis Lichtenvoordsestraatweg

Algemeen

AALTEN - Rond de oorlogsjaren kende Aalten een noodziekenhuis. Dat was gevestigd aan de Lichtenvoordsestraatweg. Eén van de namen die genoemd werden in verband met het ziekenhuis, is dr. Knol.

In Aalten waren er kort na 1908 plannen voor een ziekenhuis. Dat zou worden ondergebracht in het uit 1885 daterende rusthuis aan de Hogestraat. Het was een initiatief van de Nederlands Hervormde vereniging voor ziekenverpleging die in 1904 was opgericht. Een door deze vereniging aangestelde verpleegster woonde in het rusthuis. 'De zaal thans in gebruik door de naaivereniging zal tot ziekenzaal ingericht worden, terwijl de aangrenzende vertrekken tot verdere daarvoor bestemde doeleinden zullen worden gebruikt', zo meldde de plaatselijke pers. De bedoeling was 'om het personeel van de ziekenverpleging met één te vermeerderen'. Uit het reglement lezen we dat het ziekenhuis in bestemd 'voor lijders aan niet besmettelijke ziekten. In de regel worden slechts opgenomen zij, die lijdende zijn aan snelverloopende acute ziekten. De kosten van de verpleging bedragen f 0,80 tot f 1,50 per dag, 'ter beoordeling van het comité'. In de loop van 1909 werd dit ziekenhuis geopend (Hogestraat). In het eerste jaar werden er twaalf patiënten opgenomen, waarvan er vier overleden, samen 166 verpleegdagen. In 1910 waren er acht patiënten met 222 verpleegdagen, in 1911 zeven patiënten met 343 verpleegdagen. In de volgende jaren nam het aantal patiënten af en het aantal verpleegdagen werd aanzienlijk minder. In 1912 slechts 59 verpleegdagen. Het jaar 1915 telde nog 134 verpleegdagen en 1916 slechts 35 met twee patiënten. Van de tijd daarna ontbreken de gegevens. In de begin van de jaren dertig zijn er weer plannen voor een ziekenhuis dat weer in het rusthuis zou worden ondergebracht. De crisistijd maakte de plannenmakers voorzichtig. Later overweegt men voor te stellen dat het magazijn, de wacht- en hoogtezonkamer uit het Rusthuis worden verwijderd en dat de Vereniging zorgt voor een apart gebouw op het terrein voor deze doeleinden. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog heeft het rusthuis, dat inmiddels de naam 'Avondvrede' had gekregen, een tijdlang als noodziekenhuis dienst gedaan.
Blijkbaar was er behoefte aan meer ziekenverzorging in die periode. Ook het bedrijfspand van de firma Westendorp aan de Lichtenvoordsestraat werd toen tijdelijk als noodziekenhuis ingericht. Hiervan zien we een unieke foto met onder andere dr. Knol. Ook de naam van de heer Mengerink werd genoemd. Meer gegevens over dit noodziekenhuis ontbreken. Deze zijn nog steeds van harte
welkom


 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Aalten Vooruit