Beele schenkt drie ton aan bestuur Kulturhus | Al het nieuws uit Aalten | Aalten Vooruit
Het kulturhus van boven gefotografeerd. Foto: PR
Het kulturhus van boven gefotografeerd. Foto: PR

Beele schenkt drie ton aan bestuur Kulturhus

LINTELO – Het bestuur van Kulturhus Lintelo ontving onlangs een bedrag van drie ton van Hans Beele van Beele Engineering. De gift is gedaan volgens zijn filosofie 'We Care, We Solve': wij voelen ons betrokken, we lossen problemen op. Henk Klein Wolterink, woordvoerder van Kulturhus Lintelo zegt met een stem vol emotie: "Door de schenking hebben we een Kulturhus met nul financiering. Tijdens de extra ledenvergadering van vrijdag 9 maart maakten we het ontzettend mooie nieuws bekend middels een presentatie. Er volgde een spontaan applaus en vele kippenvelmomenten."

Door Karin Stronks

Hans Beele voelde zich betrokken bij de nijpende financiële stand van zaken van Kulturhus Lintelo. Hij merkt op: "Ik woon in Lintelo en wist van de problemen. Op de kick-off van Sealing Valley op 20 september heb ik Henk Klein Wolterink een cheque ter waarde van 12.500 euro aangeboden om de eerste nood te lenigen. Henk is al vele jaren bij ons bedrijf betrokken als huisinstallateur, van hem heb ik de problematiek te horen gekregen. Het heeft, Achterhoeks eigen, heel lang geduurd voordat hij mij uiteindelijk, toen de nood wel heel erg hoog werd, heeft aangesproken."

Nul financiering
Het gulle gebaar van Hans Beele betekent dat er nu geen financieringslast meer rust op Kulturhus Lintelo, een prachtig uitgangspunt voor de toekomst. Die zag er tot voor kort een stuk minder veelbelovend uit. Henk Klein Wolterink legt uit: "Tien jaar geleden ontving wooncorporatie Wonion in ruil voor forse investeringen in het Kulturhus een erfpachtrecht. Jaarlijks moesten we een canon, een soort huur, afdragen aan Wonion. Deze financiële last drukte zwaar op de begroting van ons gemeenschapsgebouw. Wonion stelde een afkoop van het erfpachtrecht voor, daarvoor was een groot bedrag noodzakelijk. Bovendien zou onze vereniging daarna zelf zorg moeten dragen voor onderhoud en nieuwe investeringen."

We Care, We Solve
Hans Beele stelde zich bij Henk Klein Wolterink op de hoogte van de stand van zaken rond Kulturhus Lintelo en ging met hem, Jan ter Haar en Arjan Heersink in gesprek. Hij besloot om Kulturhus Lintelo te helpen met de schenking van drie ton. Hij motiveert zijn besluit als volgt: "Ik vind het vanuit onze We Care, We Solve-filosofie niet anders dan een sociale verantwoordelijkheid om, als daartoe middelen voorhanden zijn, een bijdrage aan de gemeenschap te leveren. Dat kan uiteraard niet eindeloos. In dit geval was het einde van het Kulturhus in zicht. Voor de kleine gemeenschap Lintelo iets van wezenlijk belang vanwege de saamhorigheid."

Geen voorwaarden, geen bepalingen
Beide partijen hebben geen behoefte aan een officieel moment van overdracht. Beele zegt: "Van ons beiden hoeft dat niet. Het is het harde werken en de inzet van de vereniging Kulturhus geweest, niet van ons. Wij zijn er ingesprongen toen het einde in zicht was. Dus alleen maar: We Care & We Solve. Verder dus eigenlijk niets. Chapeau voor het bestuur van de vereniging. Wij moeten ons daartegenover bescheiden opstellen!" De ondernemer vervolgt: "We stellen geen enkele voorwaarde, geen bepalingen. Het Kulturhus is van Lintelo en wij zijn vol vertrouwen dat ze het nu succesvol in de lucht weten te houden."

Kippenvel
Tijdens een extra ledenvergadering is het geweldig mooie nieuws voor de Lintelose gemeenschap bekendgemaakt middels een presentatie waarin de We Care, We Solve-filosofie werd uitgelegd. "Toen we de gift van Hans Beele bekend maakten, volgde een spontaan applaus en heel veel kippenvelmomenten. We zien de toekomst van ons Kulturhus nu glansrijk tegemoet! Veel andere inwoners hebben de afgelopen maanden hun (financiële) steun toegezegd. Voor de werkgroep Toekomstvisie was dit hartverwarmend en het toont de betrokkenheid binnen de Lintelose gemeenschap aan. Lintelo Sterk! is in het leven geroepen om te werken aan een duurzame financiële exploitatie. Belangrijk is dat we als gemeenschap het motto van Beele nastreven", aldus Henk Klein Wolterink. Hans Beele reageert: "Wij hebben van verschillende kanten gehoord hoe de emoties zijn losgekomen tijdens de extra ledenvergadering en hebben ook privé dankbetuigingen gekregen. Kippenvel!"

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden