‘Invoeren rekeningrijden kost meer dan het oplevert’ | Al het nieuws uit Aalten | Aalten Vooruit

‘Invoeren rekeningrijden kost meer dan het oplevert’

  Achterhoek Auto

Advies- en ingenieursbureau Arcadis concludeert dat het onverstandig is om in de nabije toekomst rekeningrijden in te voeren.

Arcadis voerde een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit in opdracht van het ministerie van Financiën. Zes verschillende varianten van rekeningrijden werden doorgerekend, zoals een heffing voor elektrische auto’s, maar ook heffingen voor betalen naar gebruik, zowel naar tijd als naar emissie van de auto. Rekeningrijden maakt prominent onderdeel uit van het Klimaatakkoord, waarin is vastgelegd dat in 2030 de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 met 49% moet zijn teruggedrongen.

Autorijden fors duurder
In de meest aannemelijke variant van rekeningrijden zal het autorijden fors duurder worden. Zowel voor particulier als bedrijven. Dit zal volgens Arcadis nadelige gevolgen hebben voor de economie. Speciaal wordt ingezoomd op werknemers met de lagere inkomens. Deze groep zal in de problemen komen omdat voor deze mensen autorijden te duur wordt door het rekeningrijden en ze zo lastiger op het werk kunnen komen. De hogere kosten voor mobiliteit zal bovendien de concurrentiepositie van bedrijven verzwakken.

Arcadis concludeert dat rekeningrijden zal leiden tot het afnemen van de automobiliteit. Minder auto’s op de weg die bovendien minder kilometers rijden, heeft positief effect op het milieu en de verkeersveiligheid. De CO2-uitstoot neemt door minder autoverkeer sterk af en ook de verkeersveiligheid zal aanzienlijk verbeteren. Logischerwijs neemt ook het aantal files duidelijk af.

Elektrische auto’s
Arcadis adviseert niettemin om op korte termijn af te zien van rekeningrijden. Tenzij de economie aantrekt of het aantal elektrische auto’s veel sneller groeit dan verwacht. Het advies- en ingenieursbureau gaat in hun rapport uit van 10 procent elektrische auto’s in het Nederlandse wagenpark en rekent dat 3 op 10 nieuwverkochte auto’s elektrisch is. Als die percentages stijgen, dan komen de baten sneller in evenwicht met de kosten en kan rekeningrijden sneller worden ingevoerd. (BJK)

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden